Sürdürülebilirlik için ölçülebilir hedeflerimiz

» Üretim:  
- Doğa dostu elyafların kullanımını artırmak
- Sadece sertifikalı ,doğal ormanların kesilmesiyle üretim yapmayan selüloz üreticileriyle çalışmak
- Düşük fiyatlı doğa dostu nonwoven’lar tasarlamak
- Su ve enerji tüketimini azaltmak
- Paketlemede kullanılan plastik poşetleri en aza indirmek
- Çıkan nonwoven atıkları geri dönüştürmek

» Yönetim:  
- Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratmak
- Yazıcı çıktılarını ve kağıt kullanımını bilinçli yönetmek
- Suyu ve enerjiyi tasarruflu kullanmak
- Atık kağıtları ve plastikleri geri dönüşüm için ayırmak