Sosyal Sorumluluk

Karlılık ve büyüme her şirketin temel hedefi.  Ancak 21. yüzyılda, sürdürülebilir bir büyüme planı yapmayan şirketlerin finansal ve organizasyonel genişlemelerinin kısa vadeli olacağı da kaçınılmaz bir gerçek.

Günümüz dünyasında, insanların, toplumun ve tabiî ki şirketlerin sürdürülebilir bir şekilde kalkınması için atılacak en önemli adım doğaya saygılı üretim yapmaktan geçiyor. Napal olarak çevreye saygılı ürünler geliştirmek bizim için bir pazarlama trendi değil aksine şirketimizin ve içinde bulunduğumuz toplumun sağlıklı kalkınması için bir zorunluluk. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz Biopal serisi; selüloz, PLA, ve doğal elyafların değişik kombinasyonlarını içerebilen, doğaya bırakıldığında belli şartlar altında ve değişen sürelerde yok olan nonwovenlardan oluşmaktadır.  Selüloz gibi doğada yok olma süresi çok kısa olan elyafların yanı sıra, kullandığımız PVA elyaf da doğada yok olma testlerini geçmiş bir hammaddedir.

Bir aile şirketi olarak refah ve eğitimin yalnızca bireysel çabalarla değil firmamızda çalışan herkesin ortak çabası ve sıkı çalışmasıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu yüzden topluma faydalı bireyler olmayı çalışanlarına aşılayan bir organizasyon olmak en önemli özelliğimiz.

Şirketimizde uyguladığımız "ölçülebilir" sürdürülebilir büyüme hedefleri. »