Stratejimiz

Napal olarak gelecek hedeflerimize yön veren iki temel unsur: Yenilikçilik ve değişime ayak uydurmak…

Napal Nonwovens’ı bugünlere müşterilerine ürünlerini daha kaliteli, verimli ve fiyat avantajlı sunmak için aralıksız çalışması getirdi.

Bundan sonrası için de Türkiye’de ve dünyada yaşanan hızlı değişimin bize sunduğu fırsatları yakalayıp yeni üretim teknolojilerini kullanarak yeni ihtiyaçlara cevap veren ürünler geliştirmek en büyük hedefimiz…